Tarieven

Tarieven per 1-1-2018

Zitting Fysiotherapie/Sportfysiotherapie * € 33,00
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie * € 46,00
Screening * € 16,50
Intake en onderzoek na screening/verwijzing (Fysiotherapie) * € 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) * € 65,00
Toeslag voor aan huis behandeling * € 16,50
Inrichtingstoeslag * € 14,00
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie/Sportfysiotherapie € 24,50
Niet nagekomen afspraak Psychosomatische Fysiotherapie € 34,25
Sportmassage/Tapen-Bandageren € 33,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
Kinesiotape € 15,00
Eenvoudige korte rapporten * € 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten * € 56,00
Lange zitting * € 66,00

 

* (aandachtspunten m.b.t. vergoeding:)

  • Indien er een contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten en u prijs stelt op vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar, gelden de hierbij contractueel overeengekomen tarieven.
  • Bij onder-verzekering worden de (volgende) behandelingen volgens bovenstaande tarieven bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Controleer uw verzekeringsgegevens. Bij vergoeding door uw verzekeraar (restitutiepolis) kan er sprake zijn van een “eigen bijdrage”.
  • Wij hanteren landelijke geldende betalingsvoorwaarden, welke in de praktijk aanwezig zijn.

 

Betalen

U kunt uw factuur betalen door het bedrag over te maken op onderstaande bank- of girorekening
t.n.v. Fysiotherapie Mansier te Hoogeveen onder vermelding van het factuurnummer.
ING bank: NL25 INGB 0008405784
SNS bank: NL73 SNSB 0866639330