Praktijkinformatie

Hier vindt u algemene informatie over onze praktijk.

In onze praktijk zijn vier fysiotherapeuten werkzaam:

  • Henk Mansier Fysiotherapie, Sportfysiotherapie
  • Greet Bouwman Fysiotherapie
  • Gerda Jongstra Psychosomatische Fysiotherapie, Fysiotherapie
  • Arwin Friso Fysiotherapie

Voor meer informatie, zie Team.

Openingstijden

De praktijk is in principe geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Sommige dagen werken de therapeuten op andere/afwijkende tijden.

Het is wel mogelijk dat de therapeuten buiten de praktijk zijn om aan huis te behandelen.

Telefoon

De praktijk is in principe, tijdens werktijden, altijd bereikbaar. (Incidenteel staat het antwoordapparaat aan) U helpt ons door de gesprekken kort te houden. Voor telefoonnummers en dergelijke, zie contact.
Na 18.00 uur en gedurende het weekend kunt u boodschappen c.q. mededelingen (vb. tijdig afmelden) inspreken op het antwoordapparaat.

Wachttijden

Er is bij Fysiotherapie Mansier geen sprake van een wachtlijst. Wij  proberen de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Een eerste afspraak wordt, in overleg met de patient, binnen twee dagen gemaakt.

Afzeggen

Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht bij de patiënt. (75% van het tarief van de voorgenomen behandeling). Zie ook afspraak afzeggen.

Betalingsvoorwaarden

Voor de patiënten, die zelf zorg moeten dragen voor de betaling van behandelingen, worden betalingsvoorwaarden gehanteerd. Een folder betreffende deze betalingsvoorwaarden is in de praktijk verkrijgbaar.

Waarneming

Tijdens vakanties, nascholingsdagen of langdurige afwezigheid van een fysiotherapeut wordt, in overleg met de patiënt, waargenomen door een andere fysiotherapeut.

Bereikbaarheid

Het praktijkadres is goed bereikbaar (routebeschrijving).

Parkeren van auto’s kan in de directe omgeving. Probeert u de omwonenden zo min mogelijk tot last te zijn. De uitritten naast de praktijk (privé-domein) dienen altijd vrij gehouden te worden.

De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelpatiënten doordat alle behandelruimtes ruim zijn en zich op de begane grond bevinden.

Hygiëne

Voor de hygiëne in de praktijk is het voor uzelf een goede gewoonte een handdoek mee te nemen om op te liggen. Bij het gebruik van onze oefenapparatuur is het verplicht droge en schone (sport-)schoenen te dragen.

Bewijs van verzekering en verwijzing

Wilt u bij het eerste bezoek uw bewijs van verzekering, geldig legitimatiebewijs en i.v.t. de verwijzing van de (huis-)arts meenemen?
U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons terecht, zie directe toegankelijkheid.
Voorkom verrassingen en controleer uw verzekeringsrecht bij uw zorgverzekeraar. Zie ook verzekering.

Klachtenregeling

De praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van het KNGF. Deze is in de praktijk te verkrijgen. Bij klachten dient u zich in eerste instantie te wenden tot de behandelende fysiotherapeut(e) of Henk Mansier (praktijkeigenaar).

Wilt u meer weten?

U kunt te allen tijde voor verdere inlichtingen bij de fysiotherapeut terecht. Er zijn folders verkrijgbaar over de verschillende specialisaties.