Mulligan

Het Mulligan Concept is een methode om bij klachten die veroorzaakt worden door een sporingsprobleem op een bepaalde manier op te lossen.

Het uitgangspunt is dat er een zgn. 'sporingsprobleem' is, denk hierbij aan een lade die niet meer soepel loopt in een kast. Door de lade iets anders te positioneren kan deze weer zonder problemen open en dicht.

In een gewricht kan ook een pees of een spier of het gewricht zelf niet helemaal goed meer 'sporen'. Door het gewricht subtiel anders te positioneren en de beweging dan uit te voeren, kan het normale bewegingspatroon worden hersteld.

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. De Mulligan fysiotherapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

De Mulligan concept methode is bij ook bij uitstek succesvol gebleken in de behandeling van een tenniselleboog.

De methode valt gewoon onder reguliere fysiotherapie. U bent dus verzekerd wanneer fysiotherapie in uw verzekeringspakket is opgenomen

Onze fysiotherapeuten Henk Mansier en Greet Bouwman hebben de cursus Mulligan Concept gevolgd en kunnen u met deze techniek behandelen.

Voor meer informatie, zie de site van Mulligan Concept.