Verzekering

Fysiotherapie Mansier heeft contracten met alle verzekeraars. 

Wilt u bij het eerste bezoek uw bewijs van verzekering, geldig legitimatiebewijs en i.v.t. de verwijzing van de (huis-)arts meenemen?


Voorkom verrassingen en controleer uw verzekeringsrecht bij uw zorgverzekeraar!

Als u recht heeft op vergoeding door uw zorgverzekeraar, worden de behandelingen direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien uw behandelingen niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, krijgt u een particuliere nota van ons.


Vergoeding uit basisverzekering of aanvullende verzekering

Of uw fysiotherapie behandeling vergoed wordt uit het basispakket hangt af van uw leeftijd en of u een aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat waarbij fysiotherapie uit het basispakket vergoed wordt.


Jongeren tot en met 18 jaar

Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt dat voor niet-chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen uit het basispakket vergoed worden. Hierbij geldt geen eigen risico.

Chronische aandoeningen (op de lijst) worden volledig vergoed na toestemming. Hierbij geldt geen eigen risico.


Volwassenen

Voor volwassenen geldt dat voor niet-chronische aandoeningen de behandelingen alleen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Of en hoeveel uit uw aanvullende verzekering vergoed wordt, hangt af van uw polisvoorwaarden. Hierbij geldt geen eigen risico.

De behandelingen van chronische aandoeningen (op de lijst) bij volwassenen worden vanaf de 21e behandeling vanuit het basispakket vergoed (na toestemming). Let op: hierbij geldt wel het eigen risico van de basisverzekering! 

De eerste 20 behandelingen dient u zelf te betalen, of worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Of en hoeveel uit uw aanvullende verzekering vergoed wordt, hangt af van uw polisvoorwaarden. Hierbij geldt geen eigen risico.


Chronische aandoeningen

Er is een lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding van fysiotherapie behandelingen uit het basispakket.

Deze lijst wordt centraal vastgesteld en hierop staan veel aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie en/of oefentherapie belangrijk is voor de gezondheid van de patiënt.

Echter niet alle aandoeningen staan meer op deze lijst, zo komen patiënten met reuma al enige jaren niet meer in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket en zijn hiervoor dus afhankelijk van een aanvullende verzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de patiëntinformatie website van het KNGF: www.defysiotherapeut.com

Voor een lijst van alle verzekeraars waar Fysiotherapie Mansier een contract mee heeft, zie dit overzicht op de independer website.